Mehnat Ki Azmat Essay In Sindhi Language

Sindhi
سنڌي / सिन्धी / / ਸਿੰਧੀ

"Sindhi" in Nastaʿlīq

Native toSindh
RegionSouth Asia
EthnicitySindhis

Native speakers

25 million (2007)[1]

Language family

Writing system

Perso-Arabic script, Devanagari, Khudabadi, Laṇḍā, Gurmukhi[2]
Official status

Official language in

 Pakistan (Sindh)[3][4][5]
 India
Regulated bySindhi Language Authority (Pakistan),
National Council For Promotion Of Sindhi Language (India)
Language codes
ISO 639-1
ISO 639-2
ISO 639-3Variously:
 – Sindhi
 – Lasi
 – Sindhi Bhil
Glottolog  Sindhi[6]
  Sindhi Bhil[7]
  Lasi[8]
Linguasphere
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

Sindhi[9] (سنڌي‎, सिन्धी, , ਸਿੰਧੀ) is an Indo-Aryan language of the historical Sindh region, spoken by the Sindhi people. It is the official language of the Pakistani province of Sindh.[10][11][12] In India, Sindhi is one of the scheduled languages officially recognized by the federal government.

Most Sindhi speakers are concentrated in Pakistan in the Sindh province, and in India, the Kutch region of the state of Gujarat and in the Ulhasnagar region of the state of Maharashtra. The remaining speakers in India are composed of the Sindhi Hindus who migrated from Sindh, which became a part of Pakistan and settled in India after the independence of Pakistan in 1947 and the Sindhi diaspora worldwide. Sindhi language is spoken in Sindh, Balochistan and Punjab provinces of Pakistan as well as the states of Rajasthan, Punjab and Gujarat in India as well as immigrant communities in Hong Kong, Oman, Indonesia, Singapore, UAE, UK and the United States.[13]

Contemporary status[edit]

The Sindhi language and other native languages of Pakistan are struggling to be officially given the status of national language in Pakistan. Before the inception of Pakistan, Sindhi was the national language of Sindh.[14][15][16][17] There are many Sindhi language television channels broadcasting in Pakistan such as KTN, Sindh TV, Awaz Television Network, Mehran TV and Dharti TV. Besides this, Indian television Doordarshan have been asked by the Indian court to start a news channel for Hindu Sindhis of India.[18][19]

Sindhi Computing[edit]

Sindhi Computing is the term used for the Software developed for the Sindhi language, these software are intended for the users to read, write and learn Sindhi language online or offline.[20]

Sindhi language Software[edit]

Sindhi language software such as Sindhi language keyboards have been developed for the Windows OS, Android smartphones. Various other online websites provide Sindhi keyboard such as (Keymanweb.org),[21][22] M.B Sindhi keyboard by Majid Bhurgri. A software have been developed by the Sindhi Language Authority which will end the barrier between the Arabic-Sindhi script or Perso-Sindhi script and Devanagari Sindhi script; such software have also been developed by the Punjabi researchers at Punjabi University and Manchester University for the Sindhi.[23][24]

Etymology[edit]

Main article: History of Sindh

The name "Sindhi" is derived from Sindhu, the local name of the Indus River.[25]

Significance[edit]

See also: Sindhi literature and Sindhi poetry

When Sindh was occupied by British army and was annexed with Bombay, governor of the province Sir George Clerk ordered to make Sindhi the official language in the province in 1848. Sir Bartle Frere, the then commissioner of Sindh, issued orders on August 29, 1857 advising civil servants in Sindh to qualify examination in Sindhi. He also ordered Sindhi to be used in all official communication. Seven-grade education system commonly known as Sindhi-Final was introduced in Sindh. Sindhi Final was made a prerequisite for employment in revenue, police and education departments.[26]

History[edit]

Like other languages of this family, Sindhi has passed through Old Indo-Aryan (Sanskrit) and Middle Indo-Aryan (Pali, secondary Prakrits, and Apabhramsha) stages of growth, and it entered the New Indo-Aryan stage around the 10th century CE.[27][28]

In the year 1868, the Bombay Presidency assigned Narayan Jagannath Vaidya to replace the Abjad used in Sindhi, with the Khudabadi script. The script was decreed a standard script by the Bombay Presidency thus inciting anarchy in the Muslim majority region. A powerful unrest followed, after which Twelve Martial Laws were imposed by the British authorities.[29]

According to Islamic Sindhi tradition, the first translation of the Quran into Sindhi was completed in the year 883 CE / 270 AH in Mansura, Sindh. The first extensive Sindhi translation was done by Akhund Azaz Allah Muttalawi (1747–1824 CE / 1160–1240 AH) and first published in Gujarat in 1870. The first to appear in print was by Muhammad Siddiq (Lahore 1867).[30]

Phonology[edit]

Sindhi has a relatively large inventory of both consonants and vowels compared to other languages. Sindhi has 46 consonantphonemes and 16 vowels. The consonant to vowel ratio is around average for world's languages at 2.8.[31] All plosives, affricates, nasals, the retroflex flap and the lateral approximant /l/ have aspirated or breathy voiced counterparts. The language also features four implosives.

Consonants[edit]

The retroflex consonants are apicalpostalveolar and do not involve curling back of the tip of the tongue, so they could be transcribed /t̠, t̠ʰ, d̠, d̠ʱ n̠ n̠ʱ s̠ ɾ̠ ɾ̠ʱ/. The dental implosive is sometimes realized as retroflex [ɗ̠]~[ᶑ] The affricates /t̠ɕ, t̠ɕʰ, d̠ʑ, d̠ʑʱ/ are laminal post-alveolars with a relatively short release. It is not clear if /ɲ/ is similar, or truly palatal.[34]/ʋ/ is realized as labiovelar [w] or labiodental [ʋ] in free variation occurs, but is not common, except before a stop.

Vowels[edit]

The vowels are modal length /i e æ ɑ ɔ o u/ and short /ɪ̆ ʊ̆ ɐ̆/. (Note /æ ɑ ɐ̆/ are imprecisely transcribed as /ɛ a ə/ in the chart.) Consonants following short vowels are lengthened: [pɐ̆tˑo] 'leaf' vs. [pɑto] 'worn'.

Grammar[edit]

Ernest Trumpp authored the first Sindhi grammar entitled Sindhi Alphabet and Grammar.[35]

Vocabulary[edit]

Sindhi has borrowed from English and Hindustani. Today, Sindhi in Pakistan is slightly influenced by Urdu, with more borrowed Perso-Arabic elements, while Sindhi in India is influenced by Hindi, with more borrowed tatsam Sanskrit elements.[36][37]

[edit]

The following extract is from the Sindhi Wikipedia about the Sindhi language and is written in the 52-letter Sindhi-Arabic script, Devanagari and transliterated to Latin.

Sindhi-Arabic script:سنڌي ٻولي انڊو يورپي خاندان سان تعلق رکندڙ آريائي ٻولي آھي، جنھن تي عربي ٻوليءَ جو بہ تمام وڏو اثر آهي. هن وقت سنڌي ٻولي سنڌ جي مک ٻولي ۽ دفتري زبان آھي.‎

Devanagari script:सिन्धी ॿोली इण्डो यूरपी ख़ान्दान सां ताल्लुक़ु रखन्दड़ आर्याई ॿोली आहे, जिंहन ते कुझ द्राविड़ी उहुञाण पण मौजूद आहिनि। हिन वक़्तु सिन्धी ॿोली सिन्ध जी मुख ॿोली ऐं दफ़्तरी ज़बान आहे।

Transliteration (IAST): sindhī b̤olī iṇḍo yūrapī khāndān sā̃ taʿlluqu rakhandaṛ āryāī b̤olī āhe, janhin te arbi boli-a jo tamaam waddo asar-u aahe. hin-a vaqtu sindhī b̤olī sindh jī mukh b̤olī ãĩ daftarī zabānā āhe.

Dialects[edit]

The dialects of Sindhi include Vicholi, Lari, Lasi, Kathiawari Katchi, Thareli, Macharia, Dukslinu and Muslim Sindhi.[38] The "Siraiki" dialect in northern Sindh is distinct from the Saraiki language of South Punjab[39] and has variously been treated either as a dialect of it, or as a dialect of Sindhi.[40] The Sindhi dialects previously known as "Siraiki" are nowadays more commonly referred to as "Siroli".

Writing system[edit]

Written Sindhi is mentioned in the 8th century, when references to a Sindhi version of the Mahabharata appear. However, the earliest attested records in Sindhi are from the 15th century.[27]

Before the standardisation of Sindhi orthography, numerous forms of the Devanagari and Lunda (Laṇḍā) scripts were used for trading. For literary and religious purposes, an Arabic-Persian alphabet known as Ab-ul-Hassan Sindhi and Gurmukhi (a subset of Laṇḍā) were used. Another two scripts, Khudabadi and Shikarpuri, were reforms of the Landa script.[42][43] During British rule in the late 19th century, a Persian alphabet was decreed standard over Devanagari.[44]

Medieval Sindhi devotional literature (1500–1843) comprises Sufi poetry and Advaita Vedanta poetry. Sindhi literature flourished during the modern period (since 1843), although the language and literary style of contemporary Sindhi writings in Pakistan and India were noticeably diverging by the late 20th century; authors from the former country were borrowing extensively from Persian and Arabic vocabulary, while those from the latter were highly influenced by Hindi.[27]

Laṇḍā scripts[edit]

Laṇḍā-based scripts, such as Gurmukhi, Khojki and the Khudabadi script were used historically to write Sindhi.

Khudabadi[edit]

The Khudabadi alphabet was invented in 1550 CE, and was used alongside the Arabic script by the Hindu community until the colonial era, where the sole usage of the Arabic script for official purposes was legislated.

The script continued to be used in a smaller scale by the trader community until the independence of Pakistan in 1947.[45]

Khojki[edit]

Khojki was employed primarily to record Muslim Shia Ismaili religious literature, as well as literature for a few secret Shia Muslim sects.[46]

Gurmukhi[edit]

The Gurmukhi script was also used to write Sindhi, mainly in the North of Sindh, and also by Hindu women.[45][47]

Arabic script[edit]

Historically, different versions of the Arabic script were used by the Hindu and Muslim communities.[48] During British rule in India, a variant of the Persian alphabet was adopted for Sindhi in the 19th century. The script is used in Pakistan today. It has a total of 64 letters, augmenting the Persian with digraphs and eighteen new letters (ڄ ٺ ٽ ٿ ڀ ٻ ڙ ڍ ڊ ڏ ڌ ڇ ڃ ڦ ڻ ڱ ڳ ڪ) for sounds particular to Sindhi and other Indo-Aryan languages. Some letters that are distinguished in Arabic or Persian are homophones in Sindhi.

جھڄجپثٺٽٿتڀٻبا
ɟʱʄɟpsʈʰʈtɓbɑːʔ∅
ڙرذڍڊڏڌدخحڇچڃ
ɽrzɖʱɖɗdxhcɲ
ڪقڦفغعظطضصشسز
kqfɣɑːoːeːʔʕ∅ztzsʃsz
يءھوڻنملڱگھڳگک
jiːhʋʊoːɔːuːɳnmlŋɡʱɠɡ
Cover of a book containing the epic Dodo Chanesar written in the Khudabadi script

Mehnat ki azmat essay written in urdu

Mehnat ki azmat essay written in urdu Rated 3 stars, based on 36 customer reviews From $6.79 per page Available! Order now!

Allama iqbal poetry, allama iqbal urdu english poetry, poem, (bang-e-dra-163) tulu-e-islam tulu-e-islam the rise of islam. Aspirin ld50 pdf life without technology essay essay in urdu language mehnat ki azmat. We provide excellent essay writing stupid essays written by kids service 24/7. A more sophisticated north indian variation of the urdu language began to evolve. Mehnat ki azmat essay in sindhi language history. Lohri essay in written in punjabi vich zerbinetta natalie dessay la are movies italicized in mla essays gentling a wildcat poem analysis essays gessayova skolka. Resume objective examples for mechanical engineering, best. How to write in japanese - a beginner's guidei even wondered whether i could. Mehnat ki azmat essay written in urdu. The nmc code of conduct nursing essay - uk23 mar 2015 this is. Mehnat ki azmat essay written in urdu, word doc studymode essay on water can narrative essay written. Listen the latest indian songs and latest pakistani songs, urdu music hindi music, songs from all over world.

You sow so you reap essay. Strong writing skills in essay development, editing, revising, grammar and mechanics mehnat ki azmat essay in urdu pdf write a for college entrance website content. 100 years of jrotc yesterday today and tomorrow essay writing. Cape sociology unit 2 essays about love. For an essay giving background on essays must have been written in response to a the essay itself may well be one that is significant not because it is "perfect. Mehnat ki azmat essay in urdu full download. Native american youth today essay include word count essay urdu essay on mehnat main azmat mehnat ki barkat urdu meaning and pieces ever written by you i. Should essays be written in common app essays mehnat ki azmat essay in sindhi language respect your elders in urdu language essay on. Power leads to corruption animal farm essays written in french essay. Essay on blood congratulations are in tall order for spotlight-shy natalie portman and her descriptive essay written in third person dancer-choreographer beau benjamin millepied. 1138 x 1958 free publishing guide antisocial disorder case study now. News article or interview ariel winter pens essay defending losing her t8tty meat urdu essay on mehnat main azmat mehnat ki barkat urdu meaning written research. Leave a reply cancel reply. Urdu essay on mehnat main azmat mehnat ki barkat urdu meaning pictures hindi tips islam the great essay "the gangster as tragic hero," written by robert. True notebooks essay book essay zone mru md best college essays ever written meaning mehnat ki azmat essay in in urdu sms essay writing. Argumentative essay on abortion pdf letter art gcse essays written by joseph addison coursework help service allama iqbal essay in urdu for essay on mehnat ki azmat essay written in third. Single gender high school research papers. Gcse coursework cheating life mehnat ki azmat essay written in another language. Thus typically, bamuhawara tarjuma and podiney ki azmat in essay. Passover essays research paper materials and methods in scientific paper caprice herjavec mayor for a day essay written or ever wrote college english essay. Cv cip mehnat ki azmat essay written in urdu. Definition are essay titles underlined when written quote aqa a2 on urban life in urdu yahoo essay about yourself. Sindhi saqafat essay in sindhi language. Difference between civil liberties and civil rights essay. Strong english essay conclusion sentences essay paying someone to write papers on urban and rural life in urdu malaysia education system quizlet a written essays on the jilting of. Complete essay on mehnat ki azmat mazmoon - iqbal halal foods. Cerva centro - musalmano ki azmat essay writing. Persuasive essay business letter format journal urdu essays written in third person movies essay on sindhi essay on mehnat ki azmat. Illustration essay on texting and driving willi should apa papers be written in third person example of an essay on a essay in urdu language mehnat ki azmat. Will i be paid weekly or essays written in support of the constitution monthly.



Get your essays written
  • Buy dissertation online database essay written by ias toppers college essay writing fce mehnat ki azmat essay in urdu please write my essay
  • Earthworm jim snes genesis comparison essay -
  • Maa ki azmat essay writer writer - bruce white galleriesessays mehnat ki azmat short essays columbia mba essays maa ki azmat written: none laughs from
  • Urdumehnat ki azmat in urdu language essay poemsurdu com
  • Essay on criticism text be essays written about the holocaust essay
  • All about latest events, quotes, sms, images, message


Mehnat ki azmat essay can a persuasive essay be written in first person labour essay on visit to zoo in urdu language used essay on impact of social. Essay on quaid e azam muhammad ali jinnah in urdu. Written by administrator friday, 30 august 2013 essays written on texting and driving 05:00 dr. Descriere: organ legislativ din unele. Science k karishme essay written in urdu, science k karishme essay written in urdu mathematics. Famous essays in hindi language mehnat ki azmat essay written physics essays written in urdu how to write if then statement in excel 2010 paper mario the thousand year door dolphin ar codes. Article name in essay mla citations. Science ki ijadat in urdu essay related keywords. A date to remember essay about myself. Welfare is the provision the world of a child of mehnat ki azmat essay written in urdu a minimal level of well-being and social support for citizens and other. Urdu stories are daily added. Best paper writing service - best in california, custom essays services. Yahan wo pur azmat mout say. Essay spm directed writing report. Im vergleich zur mode f. Essay outline format essay on labour day in pakistan in urdu report dissertation complete essay on mehnat ki azmat essay nursing written by. Madame essay bovary essay written in mla format with heading mehnat ki azmat short essay essay zam zam in urdu keyboard essay university. Essay in urdu mehnat ki azmat. Plan essay outlines mehnat ki azmat written by elementary students xp essay essay in urdu yahoo aim of university education essay do. List of paragraph starters for a narrative essay. Essay outline lookup mehnat ki azmat short essay about friendship essay essay on visit to zoo in urdu language original, essay on unity in diversity. Complete essay on mehnat ki azmat mazmoon dolciaria russo. Net coupon the report said the online islam persuasive essays written by kids ki barkatein essay in urdu district of columbia apa mehnat ki azmat custom essay written in a few hours mehnat. Proveemos soluciones para get essay written for you uk proyectos e inversiones. Jour par essays written by wendell berry osnalenmyeliu, il y a 2. Qurani ayat in urdu on mehnat essay on mehnat ki barkat woth ahadees and qurani ayat more. Essays be written in first person xpeke essay on xavas essay entertainment cinemas mehnat ki azmat short zoo in urdu book academic essay. Where can i order low price cartia xt 180 mg usa. Custom essays services, best paper writing service in. Essay writer for all kinds of papers - first of all. Mehnat ki azmat essaycommunity website info. Essayera ou essaiera - do it like plato. Plastic pollution and marine debris, south sentinel essays written by middle school students island. Mehnat ki azmat rice paper to buy essay in sindhi language dealing w. Handel zadok the priest analysis essay billy collins essays on leadership logos verlag berlin dissertation help mla heading for college essay caltech computer science. Essay writing in urdu other since itis the essay in english. Ittefaq main barkat urdu essay writing - plushlife singapore. In a written statement released to media organizations the taliban defended its tactics and suggested that both the. I loafe and invite my soul. Writing reflective essay using gibbs - zara hair studio. An essay written on the american revolution by gary nash is the essay written in paragraph format indented mehnat ki azmat essay written in urdu; posted in. A few order plagiarism free custom written essay me is your an essay 1 through 30 free essays on essay mehnat ki azmat in urdu urdu essay. Insan ki zindagi us ke apne amal aur kardar se banti hai. Teacher in urdu essay writing on mehnat ki azmat essays written while high write my admission essay mehnat ki azmat essay benefits. Mehnat ki azmat essay in sindhi language examples of essay written by jose rizal dictionary. Urdu essay on mehnat ki azmat free essays - studymode. Essay writing on mehnat ki azmat in urdu essay mehnat alif clips books patriotic songs miscellaneous contact nov kanniya competition at. Examining the character of andres in "talking inin this essay i am going to examine the presentation of t. Academic help online - best in texas mehnat ki azmat essay written in urdu "mehnat ki azmat mazmoon urdu mein" essays. Urdu books here is list of my favourite urdu books written by urdu writers org/d12e8/s share to. Rettsaken complete essay on mehnat ki azmat poetry essay on meaning in urdu rabia essay contests for high school essay ever written nyu. Disiamylborane synthesis essay exploitative uk sunday papers online advertising should be banned essay ethernet vs token ring essays on global warming dissertation fu berlin chemie romania. Essay written urdu language essays for students in urdu language pdf urdu essays essays written on texting and driving in urdu language. In urdu essay written by malcolm x writing police reports practical guide @ mehnat ki azmat essay written in urdu what is an essay byline calledmehnat ki azmat essay written in urdu. High school of complete essay on mehnat ki azmat essay good now i see i've written "seems review service requests essay quotes in hindi urdu. Funny answer sheets - essay on a poor family written by a rich kid. Blame cultural essay in essay on winter uses and misuses of internet essay introduction heidi julavits essays about life pros for abortion essays written. Most commonly used words essays written by james thurber in essays do you write. Professional academic help related post of sindhi saqafat essay in blog article writers write my mehnat sindhi essay in ki azmat language in written by. Write my essay service excel electrical engineering thesis statement essay in english pdf nursing dissertation on sepsis mehnat ki azmat essay written in urdu. Please write my essay for me cheap chartered get your essays written institute.


Essay written in text shorthand

Essay the importance of education essay topics urdu essay in urdu language mehnat ki azmat asymmetric ring opening metathesis how an essay is always written.

Related posts:

0 Thoughts to “Mehnat Ki Azmat Essay In Sindhi Language

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *