Norsk Nettskole Essay


IKT- VERKTØY I NORSK

Norskboka med beskrivelse og bruk av digitale  verktøy i norsk

LITTERATUR OG LESING
Lesehulen Opplesing av tekster, memoryspill og tips om enkle, morsomme bøker.

Eventyr og sagn 1.Eventyrsamling, nettsteder, sjangertrekk, HC Andersen- lenke med mere.
Eventyr og sagn 2  Her finner du de fleste norske foleeventyrene og mye stoff om vikingtida.

Diktbasen Dagbladets og Utdann.dir. sin diktbase. Krever passord. Se First Class, Lærerrom.
Deichman Deichmanske bibliotek. Her finner du alt av og om bøker om mye annet.
Detektor Deichmanske bibliotek, med gode søkemuligheter, som over.
Nasjonalbiblioteket nb.noEn mengde eldre og noen nyere originaltekster, bøker, bilder, artikler, osv digitalisert og lagt ut.
Universitetet i Oslo, tekstsamlinger i original språkdrakt av blant annet Peter Dass, Dorothe Engelbretsdatter, Alexander Kielland, Camilla Collett, Arne Garborg, Asbjørnsen og Moe, Henrik Wergeland, Bjørnstjerne Bjørnson, Sigbjørn Obstfelder med flere. samt korte biografier av forfatterne.

Skrivebua Barn og ungdom kan lese og selv skrive og få arbeidene sine publisert på nettet.

LITTERATURHISTORIE:
Søkelys på språket"Alt" om språket vårt +  nordiske nabospråk..Det indoeuropeiske språktreet med tekstprøver.
Språkeksempler fra de nordiske språkene mm. fra miniexperten.  Svensk, dansk, finsk, islandsk, færøyisk, norsk...
En omfattende ressurs fra NDLA Norsk Digital LæringsArena (vgs).
 Litteraturhhistorie, om epoker, forfattere og historikk av VGSkole.no Meget god, men omfattende.
1800- tallet og framover  Enklere og oversiktlig.
Tidslinje med lenker og animasjoner.(statsvoks.no)
Litteraturhistorie i tekst og med Powerpoint fra Jessheim vgs Mye bra.(2008)
Svartjeneste i norsk m/ litteratur. Skriv inn spørsmålet og få svar. Tjeneste under Skolenettet. Du må ha brukernavn og passord og være pålogget.
Litteraturhistorie, kronologisk ordnet fra runer til Solstad og nyere. Østre Toten folkebib.
Noddi.com med litteraturhistorie. Her romantikken.. Mange bilder, dårlig som ppt. prøv Google Chrome

Dramaet Peer Gynt i sin helhet i 1892 -1902- utgaven i .pdf format. (Solvejg og Bøjgen)
Peer Gynt, større sammendrag av dramaet av privatperson.
Peer Gynt - eventyrer, livsløgner, dikter og søkende menneske essay om dramaet av Vigdis Ystad, Ibsen.net
Peer Gynt og Henrik Ibsen på Ibsen.net, fyldig om Henrik Ibsen, hans liv og verk. Prøv søkefunsjonen for dramaer og annet.
Forslag til større oppgaver: Særemner i litteratur. Også barne- og ungdomslitteratur fra noddi.com 


ORDLISTE PÅ NETT:
Ordlister- lenkesamling fra Norsk Språkråd.
Norsk språkråds ordliste på nynorsk og bokmål

 

GRAMMATIKK:
Grammtikkspill Grammatikkspillet "Grei." Lær både på nynorsk og bokmål grammatikk.
Grammatikk Kragerø vgs Se fag, norsk. God grammatikkressurs. 
Ressurssidene, Norsk nettskole med grammatikk, rettskrivning og annet. De fleste oppgavene må du gjøre på Internett, men Ressurssidene har også tips og lenker du kan bruke.


RETTSKRIVNING:
Dobbel konsonand, sj-lyd, å-og, osv / Rettskrivningsquiz Skolenettet/ HiVe, online øvelse.
Enkel og dobbel konsonant Øvelse online.
Norskressurser Kragerø  vgs  God trening i å/og, komma med mere. Best for 9. og 10.kl.
Skrivetips og mye, mye mer fra www.vgskole.net/teachers/norsk Meget bra!
Gode drill- og leseoppgaver for fremmedspråklige og andre. Islandsk (?) nettsted med mange flotte oppgaver!(TAa08)


Nynorske øvingerOver 60  online øvelser i nynorske bøyinger. Drilløvelser fra norsk språkråd.

Dialektlære Cappelens dialektlære på nettet.

Skoleavis på nettet Lage skoleavis på nettet (LS)

SJANGERLÆRE: 
Sjangerlære oversikt fra Globalskolen
 "Sammensatte tekst," Lag video, tegneserie, phototstory mm med readymades eller egne multimedieelementer. Creaza.no (2009)
TV- Reportasje: Eksempel og sjangertrekk m/oppskrift fra Nasjonal Digital Læringsarena (2009)

SAMMENSATTE TEKSTER:
Lovlige lyder. Mengder av små og litt større lydklipp. Soungle.com
 

Spesielt for fremmedspråklige:

NYNORSKPLUSS+ Lære nynorsk og samfunnskunnskap samtidig
LEXIN: Leksikon for innvandrere. Tospråklig fagopplæring, morsmålsopplæring, norskopplæring

ANNET 

Tema- webKjempespennende nettsted med tematisering av tidsperioder i Norsk historie og verdenshistorie. Norsk, historie, kunst&design, musikk..
TxT Nettsted for økt leselyst
Ordbok på nett Nettbasert ordbok på bokmål og nynorsk
Lenkesamling fra Ressurssidene, ("norsk nettskole")øvinger, regler, tips og alt du trenger..

Norskressurser Kragerø  vgs  God trening i å/og, komma med mere. Best for 9. og 10.kl.

Pedsenteret sine norsklenker: Her kan du finne andre spennende norskressurser.

Skrive for nettet og
lage skrivekurs for elever

Å skrive for nettet er ikke alltid det samme som å skrive for papirpublisering.
Brukerne leser ikke tekst på samme måte på skjerm som på papir.
Ikke forvent at elevene leser større tekstmengder på skjermen!

Tekster som skal publiseres i en eller annen form på nettet, bør skrives på en annen måte enn tekster til papirpublisering. Det er bl a viktig å være klar over den spesielle lesemåten vi bruker når vi avleser skjermtekst; nemlig bruk av skanning! Øyet leser ikke linje for linje, men hopper nedover. Dette må en ta hensyn til når vi utformer tekstene våre for nettpublisering.

Vi bør bruke opplisting i stedet for lange setninger, ikke vanskelige og lange ord, korte setninger i stedet for lange, direkte konklusjoner osv.

Mer om dette
Noen regler for hvordan skrive gode tekster for nettbruk (Nye elektroniske medier)

http://home.hib.no/mediesenter/kul/digilaerer/nettskriving01.htm

En god regel er alltid at større tekster lager vi med tanke på at elevene skal skrive dem ut på lokal skriver. ”Større tekster” betyr i denne sammenhengen alt fra to avsnitt og oppover.

En annen god regel er at elevene ofte ikke får med seg det som ligger under nederste skjermkant. Dvs at de ikke bruker rullelisten til å rulle seg nedover på siden. Legger du viktig informasjon inn på nederste del av en lengre nettside, er det store sjanser for at mange elever ikke får denne informasjonen med seg.
Slik sett bør du egentlig i hovedsak begrense tekstinformasjonen på hver side til høyden av skjermvisningen.

Det er motiverende for elevene å ha visse rammer rundt nettskrivingen, som prosjekt innen det å lage digitale fortellinger, skoleavis osv.

Skrivekurs for elever
De fleste elevene trenger skrivetrening. Utfordringen er å motivere dem til å lage egne tekster og tekster sammen med andre. En god motivering er å lage malark for dem, utnytte det digitale mediet til å lage ulike malark med plass for overskrifter, tekst, bilder og illustrasjoner. Dette er enkelt å lage i Word, noe de færreste er klar over.

Hvordan lage maler i Word

 


Nettressurser

Skrive bedre og riktigere (Norsk Nettskole)
Ordbruk og rettskriving

Skriveråd (Norsk Nettskole)
Gode råd for hvordan en skal skrive for ulike målgrupper

Hvordan bygge opp en tekst (for 8.klasse Fiskå skole)

Skildring – hvordan få liv i teksten (dto)

Rettskriving (privat side)

Enda mer rettskriving (Norsk Nettskole)

Les, lytt og skriv - for elever med spesielle behov (student ved Norsk nettskole)

Rettskrivingsquiz (Høgskolen i Vestfold)

Skriveregler
Som du spør får du svar - gode regler for intervju (Aftenposten)
Per Egil Hegges språkspalte (Aftenposten)

Journalist på nettet
Avisweb
Avissjangre (AIS)
Tema avis vi følger arbeidet i en klasse på vg skole (GAN)
Skoleavistjenesten (Skolenettet)
Att göra en tidning i skolan (Multimediabyrån)
Storyline verktøykasse
Det magiske landet - elever lager bok (Skolenettet)
Avis i skolen
Avis i skolen i Vest
Tidningsfabriken
Interaktive fortellinger
Fortelleskole (txt)
Mindmapping
X-veje

Noen sjangre (Fiskå skole)

Interessante tekster om skriving, motivere elever mm (Fiskå skole)

Temabase tekst - et pedagogisk opplegg som er tenkt å gå over noen uker og som fokuserer på elevens egenproduksjon (GAN, vgs)

Skrivekurs

Skrivekurs i Norskverkstedet ver 1


Nettressurser

Norsk språkråd sine vevsider

Rettskrivningsquiz (Hive)

Adjektivquiz (Hive)

Adjektivtest

Lydarkivet

Sounds of the World’s animals

Skrivetips (regler)

Flere skrivetips

Rettskrivingstips

Skriveregler

Rettskriving

GREI – grammatikkspill for elever

kåseri

Sjangerlære

Prosessorientert skriving

Essay

Artikkel

Tale

Reportasje

Forteljing

Intervju

Eventyr

Novelle

leserinnlegg

Debattinnlegg

Ord og uttrykk med dyrenavn

Les, lytt og skriv!

0 Thoughts to “Norsk Nettskole Essay

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *